Vikten av bra kundservice

Det som idag kan särskilja ett framgångsrikt företag mot dess konkurrent är bra kundservice. Ett bra kundbemötande ger mersmak och garanterar i de flesta fall återvändande kunder som på längre sikt bidrar till en stor del av ett företags ökade försäljningssiffror. Det är dock inte givet att dagens företag har kundservice som prioritet. Välutbildad personal är en investering och för många företag en kostnadsfråga som bortprioriteras. För att kunna erbjuda det bemötande som allt mer krävande konsumenter efterfrågar behövs ett kunnigt serviceteam. Ett serviceteam där varje medarbetare förstår vikten av att ett positivt första intryck mot kunden är inledningen på en servicecykel som leder till en långsiktig, lojal kundrelation.

Bra kundservice ger mersmak

Ett företag behöver kunder som delar med sig av intryck vare sig det gäller produkten eller servicen i sig. Vad företag ibland bortser ifrån är att även en tillsynes missnöjd kund kan omvandlas i den kedja som följer från första kontakt tills dess att en lösning erbjudits. En kund som tar kontakt på grund av en felaktig produkt och som blir bemött av en lyhörd kundservice där fokus är på kunden som individ, kommer med största sannolikhet att rekommendera företaget till andra i sin närhet. bra kundservice ger företag en fördel samt ett överläge som utgör en viktig grund i dagens uppkopplade samhälle där både positiv och negativ feedback delas på allt fler forum.

Uppkopplade företag vinner kunders förtroende

Idag erbjuds i allt större utsträckning flertalet kommunikationsalternativ. Men vart finns den felande länken hos de företag som svartmålas på grund av bristande kundservice? Ta som exempel ett företag vars telefon alltid tutar upptagen. Kunden väntar förgäves och återkoppling uteblir. Som motexempel tar vi ett företag som erbjuder kundservice via telefon, chat eller email och där hen bemöts av en lyhörd medarbetare som direkt återkopplar till kund. Utgången är relativt simpel. Kunden i det senare exemplet har erbjudits personlig hjälp. Ett företag som inbjuder till dialog med sina kunder ger mersmak och på sikt goda kundrelationer. Företag som förlitar sig på robotliknande metoder faller till slut på mållinjen, det tutar trots allt fortfarande upptaget hos dem.

Leave a Reply

mts_truepixel