Att kommunicera med video

Att kommunicera med video

Det är ständigt mycket på gång i telekom-världen, och en av de saker som utvecklats och spridits särskilt mycket under de senaste åren är videokommunikation, som också kallas telebild. Med allt snabbare nätuppkopplingar blir det möjligt att göra en hel del via telebild, och det har utnyttjats både inom skolväsendet och på företag. Samtidigt som videokommunikation är en kul grej, öppnar tekniken hela tiden upp massor av nya möjligheter, och tekniken kommer helt klart att utvecklas till att bli ännu mer tillgänglig i framtiden.

Digimax A50 / KENOX Q2

Videomöte

Något som blir alltmer vanligt är att ordna videomöten. Detta är ett utmärkt alternativ till traditionella möten i de fall där deltagarna bor långt ifrån varandra, eller där man behöver kommunicera med någon person utanför företaget. Deltagarna kan befinna sig i olika delar av världen, och samtidigt som man slipper höga resekostnader undviker man också den negativa påverkan på miljön som alla flygresor skulle innebära.

Telebild i utbildningen

Videokommunikation utnyttjas även allt mer inom skolvärlden, främst som ett sätt att ge elever en möjlighet att studera på distans, och det är inte ovanligt att man kan gå ett helt utbildningsprogram via telebild. Under föreläsningen kan läraren och eleverna, som kan befinna sig på olika orter, se varandra och kommunicera med varandra i direktsändning. Det förekommer även alltmer allmänt att utländska forskare bjuds in att hålla föreläsningar på svenska högskolor via telebild.

Videokommunikation kan förstås också ske mellan två personer i privata sammanhang. Den kanske mest använda applikationen för videosamtal är Skype, som redan funnits på marknaden över tio år. Men förutom att det kan vara en kul grej att se den man pratar med i mobilen kan videosamtal också ha en rent praktisk funktion i många sammanhang. Videosamtal gör det till exempel möjligt för hörselskadade personer att kommunicera med varandra via mobilen, något som inte varit en självklarhet tidigare. Dessutom finns det så kallade videotolkar som erbjuder tolkningstjänster på distans, till exempel för invandrare som behöver hjälp i vardagliga ärenden på en mindre ort, där det kanske inte finns någon tolk tillgänglig. Detta är ett bra alternativ till vanlig telefontolkning, eftersom kroppsspråket är så viktigt i all mänsklig kommunikation.

Leave a Reply

mts_truepixel