Från 1G till 5G

Från 1G till 5G

Alla vet att en 4G-anslutning är snabbare än en 3G-anslutning. Någon kanske även känner till att det för flera år sedan fanns något som hette NMT, men där brukar kunskaperna om mobilnät och kommunikationsteknik ofta ta slut. Varför heter det egentligen 4G? Finns det 1G? Hur snabbt är 5G, och när kommer det första nätet till Sverige?

537px-Samsung_4G_LTE_modem-4G står för generation och avser de stora nyutvecklade standarderna inom mobiltelefoni som kom 1981, 1991, 1998 och 2008. Den första var NMT, Nordisk Mobiltelefoni, som hör till den så kallade första generationens analoga mobilteknologi (1G). Målet var att skapa ett mobilt nätverk som skulle täcka hela Norden och göra det möjligt att ringa mobilsamtal mellan de nordiska länderna. År 1981 infördes de första NMT-näten i Sverige och Norge, för att året därpå spridas till Finland och Danmark.

GSM blev nästa stora steg i Europa och togs i bruk år 1991. GSM-nätverken sträckte sig över hela Europa och blev på så sätt det första systemet som möjliggjorde mobilsamtal mellan de europeiska länderna. GSM gjorde det också möjligt för mobilanvändare att sända SMS för första gången. Dessutom infördes SIM-korten, som skulle lagra information om telefonens nummer och abonnemang.

3G är uppföljaren som innebar en snabbare dataöverföring, vilket medförde att mobiltelefonen fick en rad nya funktioner. Till exempel kunde man förutom att ringa samtal och skicka SMS även överföra bild och video. Den riktigt stora nyheten med 3G-telefonin blev ändå att man kunde börja ladda ner applikationer, musik och video till sin mobil.

4G avser precis som 3G egentligen ett flertal olika typer av teknologi som alla uppfyller vissa krav på bland annat överföringshastighet. Den stora skillnaden mellan 4G och 3G är igen hur snabbt nätverken klarar att överföra information. I teorin har 4G-nätverk en kapacitet på 100 Megabit per sekund för mobilanvändare, vilket är betydligt snabbare än 3G-nätverk, av vilka de senaste systemen kan erbjuda överföringshastigheter på några Mbps till mobilanvändare.

Vad gäller nästa generation av mobilnätverksstandarder är det redan ett flertal företag i olika länder som har ambitioner om att lansera en så kallad 5G-tjänst. I Sverige är det tänkt att det första nätverket ska införas år 2018.

Leave a Reply

mts_truepixel