Faxen – en förlegad fossil?

Alla som hann bli vuxna innan 2000-talet har med största sannolikhet använt en fax någon gång. Telefaxen, som apparatens fullständiga namn lyder, är en form av telekommunikation som under 2000-talet blev allt mer förlegad till följd av att e-posten bredde ut sig. Idag skulle det knappast falla någon in att faxa ett dokument istället för att scanna och mejla det. Eller?

Faxen har en längre historia än många kanske skulle kunna tro. Det var redan år 1843 som en skotsk urmakare vid namn Alexander Bain sökte patent på den första faxmaskinen. Det var med andra ord mer än 30 år innan Alexander Graham Bell uppfann telefonen. Bains faxmaskin använde sig av de telegrafledningar som användes för morsetelegrafering. En stor variant av Bains faxmaskin byggdes år 1856 av italienaren Giovanni Caselli. Denna maskin lyckades skicka det första faxet mellan två städer, som i detta fall var Paris och Amiens.

Moderna faxmaskiner använder sig som bekant av en dators modem och telelinjen. Till skillnad från 1800-talets maskiner, som var rent mekaniska, fungerar det sena 1900-talets maskiner så att maskinen i ena änden läser av den bild eller den text som ska skickas. Bilden skickas sedan som elektriska signaler via telenätet, och den mottagande faxmaskinen läser av signalerna och skriver ut bilden.Samfax

Men idag är det som nämndes ovan extremt få, om ens någon som använder sig av en faxmaskin för att skicka dokument. Det vanligaste är istället att hela processen är digital, från skapandet av ett dokument eller en fil, till förmedlandet av filen till en eller flera mottagare, och deras intag av informationen den innehåller. Detta är inte bara tack vare internet och mejlen som detta är möjligt, utan också tack vare de program som tillåter oss att skapa alla upptänkliga dokument i digital form, som Microsoft Word och Microsoft Excel. Användandet av dessa program kommer bara att öka i takt med den tekniska utvecklingen, och om du känner att det är svårt att hänga med, kan det vara en bra idé att gå en Excelkurs för att hålla dig uppdaterad. Du hittar Excelkurser och andra IT-utbildningar du behöver i dagens digitala samhälle på Addskills.se.

För att svara på det inledande styckets fråga finns det dock de som än idag använder sig av fax, men snarare av konstnärliga skäl än praktiska. Jenny Wilson använde till exempel en fax i ett konstprojekt som gick ut på att koppla ihop människor. Hon menade att faxen var en sådan fysisk maskin, och att det inte går att stoppa ett fax som är på väg, och att det var därför hon valde ”en sådan förlegad kommunikationsmaskin”.

Leave a Reply

mts_truepixel