Framtiden inom telekom

Idag domineras telekombranschen av aktörer som TeliaSonera, Tele2 och Telenor. De största namnen bland branschens utrustningstillverkare är Ericsson och Nokia. Efterfrågan på konsulter och anställda är stor när nya branschområden som exempelvis fiber utvecklas och anammas som standard på dagens marknad. Självfallet kommer det även i framtiden vara försäljningsavdelningen som genererar vinst inom telekombranschen. Kundservice är dock en av de grenar inom telekom som anställer personal i störst utsträckning, om inte minst framför allt bland unga. Det spås om att det i framtiden blir allt mer möjligt att lösa fler kundserviceärenden via videosamtal.

Molnet – En framtid där allt hänger samman

1200px-Norrbro_2008Spelfältet telekombranschen agerar på är gigantisk, över hela världen finns runt fem miljarder mobiltelefonabonnenter. Täckningsgraden ökar ständigt och vana affärsresenärer märker att det blir allt mer vanligt att förvänta sig täckning till 100% under såväl resans gång som efter landning. Termen täckning är numera inte låst till enbart telefoner. Idag delas information flitigt över molnet mellan telefon, surfplatta och dator. Lektorer behövs för undervisning inom denna nya smidiga trådlösa teknologi och en utbildning inom telekom och IT kan definitivt vara en smart tanke för de med höga karriärsambitioner. Antalet människor med tillgång till trådlös telefoni ökar varje år och uppgången beräknas inte att avta. Det finns enorma möjligheter för individer att använda mobila enheter som hjälpmedel i vardagen. Den ökade efterfrågan efter e-tjänster bådar även att telekombranschen i framtiden kommer ta en allt större roll som leverantör av lösningar avsedda för viktiga samhällsfunktioner. Vare sig du är intresserad av investeringsmöjligheter eller om du är ute efter en ny karriär är det en bra idé att hålla ett öga på telekom- och elektronikindustrin.

En marknad med starkt potential till inträde

I samband med digitaliseringen ser telekombranschens framtid väldigt ljus ut. Produkter både inom telekom- och hushållskategorin integreras allt mer med internet vilket skapar möjligheter både på programmeringssidan och för installation av master, nätverk och dylikt. En del prognoser föreslår dock att det kommer bli allt svårare med åren för stora bolag på dagens marknad att driva en lönsam verksamhet inom telekom. Man hänvisar till den misslyckade sammanslagningen i Danmark mellan svenska TeliaSonera och norska Telenor. Synen på hur stor konkurrens som ska tillåtas har skärpts. För att skydda konkurrensen är det vanligt att se instanser inom exempelvis EU efterfråga allt strängare krav på operatörer som strävar efter att konsolideras. Detta har starka antydningar på att dagens telekomjättar inte helt naturligtvis är att ta för givet i framtiden. Teknik som utvecklas blixtsnabbt i kombination med en marknad öppen för konkurrens ger många nya aktörer möjlighet att kliva in och erbjuda kunden lösningar, produkter och tjänster.

Leave a Reply

mts_truepixel