Växande fenomen inom Telecom

 

Dagens moderna samhälle är på många sätt beroende av ny och avancerad teknik då den på många sätt påverkar vår vardag och leverne. Flera typer av kommunikationsmedel är faktiskt avgörande för hur vardagen fungerar rent praktiskt, såväl för företag som privatpersoner. Vi har idag kommit långt inom telecom och kommunikationssystem, vilket innebär att man i stora drag kan synka det mesta av alla delar som ingår i ens vardag. Molntjänster och telecomlösningar har bland annat blivit nödvändiga element och konsumenter kräver smidiga samt säkra alternativ.

Human Hand Using an application on smart watch. The app is being used to control coffee machine inside a smart home.

M2M-system

Maskin-till-maskin” är innebörden av det förkortade uttrycket M2M och är kort och gott ett tekniskt begrepp för ett starkt växande fenomen inom telecom och IT. Med M2M behövs en terminal för att koppla upp produkten som ska ansluta till själva nätlösningen. Det krävs dessutom att man installerar en mjukvara eller laddar ner en applikation på sin enhet. En av de stora fördelarna med M2M lösningar i exempelvis företag är att systemet skapar riktigt goda förutsättningar till effektivitet inom verksamheten.

IoT

Ett annat spännande fenomen inom Telecom som bransch är den avancerade utvecklingen av att ansluta maskiner, fordon och olika apparater mellan varandra. Själva sammanslutningen elementen emellan, som formellt kallas för IoT (internet of things), sker via sensorer, tekniska program och särskilda system. Några konkreta exempel på hur IoT är involverat i praktiken är självkörande fordon så som bilar eller olika typer av synkade funktioner med arbetsmaskiner som till exempel gräsklippare, städmaskiner och drönare inom lagerarbete.

Säkerheten

När vi talar om den nya telecomvärlden hör det till att vi även nämner den viktiga säkerhetsaspekten bakom själva tekniken. Dessa nya innovativa fenomen påverkar nämligen samhället och vår säkerhet i cyber-världen under själva användningen av enheterna, vilket bidragit till att nya typer av skydd ständigt presenterats. Telecomleverantörer informerar sina kunder om möjliga hot och problem för att på bästa sätt skräddarsy ett alternativ som passar kunden eller företaget. I vissa fall kan det handla om kompletta system helt ämnade för att skydda mot externa hot så som hackers, DDoS attacker etcetera, men det kan även vara lösningar när det kommer till uppkoppling och nät.

Leave a Reply

mts_truepixel