Digitaliseringen i Europa

Digitaliseringen i Sverige och hela Europa har pågått under en längre tid nu och den påverkar både privatpersoner, företag och offentliga organisationer. Våra liv och våra vanor förändras genom vår användning av smarta telefoner och datorer. Allt fler ägnar allt mer tid åt sociala medier och sköter sina bankärenden, postärenden, sina inköp med mera via internet och mobiltelefoner. Det här mobila och digitala sättet att leva påverkar oss mer än vad vi kanske tror. Digitaliseringen i Europa ser ut att fortsätta och för många organisationer och företag är det en stor omställningsprocess som pågår just nu.

Omställningen för Europa

europeiska företag behöver ställa om till en mer digital verksamhet. Kunderna förväntar sig digitala tjänster som är tillgängliga dygnet runt via nätet. Samtidigt är många företag och organisationer kvar i ett mer manuellt, pappersbaserat sätt att jobba på. Att inte följa med i den digitala utvecklingen är riskfyllt på många sätt. För företag handlar det om att förbli relevanta för sina kunder och fortsätta tjäna pengar. För offentliga myndigheter handlar det om att fortsätta vara relevanta för användarna och att förvalta skattebetalarnas pengar på ett förtroendeingivande och ansvarsfullt sätt. Utmaningarna är många och omställningsprocessen är både smärtsam och svår för många av de som jobbar med den.

Varför är den digitala omställningen svår?

Den digitala omställningen är svår för att många människor är vana vid att jobba på ett annat sätt. Man har vant sig vid att jobba manuellt med papper och då kan det vara provocerande att det pågår en utveckling som pekar åt ett helt annat håll. Detta kan skapa osäkerhet hos människor. Inte minst för de som är ovana vid datorer och inte känner att de har kompetensen som krävs för att jobba med de digitala verktygen. Det krävs stor kompetensutveckling och kompetensväxling runt om på företagen och organisationerna i Europa. Detta är något som ledare och chefer behöver ta tag i.

Leave a Reply

mts_truepixel